NABÍZÍM

  • Individuální terapii s využitím gestalt terapeutického přístupu
  • Párovou terapii
  • Krátkodobou podpůrnou terapii, krizovou intervenci
  • Hypnoterapii
  • Screeningová vyšetření poznávacích funkcí (paměť, pozornost a další)
  • Poradenství v oblasti poznávacích funkcí, jejich tréninku a kompenzace obtíží

obrátit se na mne mohou

  • Lidé v náročných životních situacích
  • Lidé s psychosomatickými obtížemi
  • Lidé po poškození mozku, jejichž obtíže nejsou natolik velké, aby byli vedeni       na specializovaných pracovištích, zároveň ale mají přetrvávající problémy   v oblasti emocí, paměti, pozornosti nebo jiných poznávacích funkcí
Erika Dušánková - ZnamyLekar.cz