V současnosti žádné z níže uvedených služeb v soukromé praxi neposkytuji. 
Ambulantně poskytuji pouze neuropsychologická vyšetření na doporučení lékaře v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem - objednání možné na 477 11 3307. 
 

Individuální terapie

Krizová intervence

Hypnoterapie

Podpůrná terapie - následky poškození mozku

Screeningová vyšetření poznávacích funkcí

Párová terapie