Individuální terapie

Jedná se zpravidla o dlouhodobé setkávání s klientem ve frekvenci 1x za týden, ve výjimečných případech za 14 dní. Cílem individuální terapie je působení na duševní i tělesné zdraví klienta. Tím, co léčí je zejména terapeutický vztah mezi klientem               a terapeutem. V přístupu, který používám, nejsem expertem, který Vám bude poskytovat rady, ale tím, kdo Vás bude provázet na cestě sebepoznání nebo úzdravy...