Podpůrná terapie a poradenství pro lidi s mírnými následky poškození mozku

Jde o službu pro lidi, u kterých v důsledku poškození mozku (po úrazu, nádorovém onemocnění, krvácení do mozku, ischemické mozkové příhodě atd.) přetrvávají menší následky v podobě emočních obtíží, problémů s pamětí nebo soustředěním, ale jejichž obtíže nejsou natolik závažné, aby jim byla poskytována péče ve specializovaných centrech a zařízeních. Zároveň však potřebují podporu, poradenství ohledně tréninku a kompenzace obtíží.