Hypnoterapie

Využívám hypnózy zejména pro nácvik hluboké relaxace a ovlivnění chronických funkčních bolestí (např. bolesti zad).

Zpravidla je součástí komplexnější terapie. Samostatně ji využívám jen ve výjimečných případech (například pokud již navštěvujete psychoterapii jinde a chcete hypnózy využít k ovlivnění konkrétního symptomu).