Erika Soukupová - Dušánková

Psycholožka, nar.1980

Od jara 2013 působím v soukromé terapeutické praxi, dříve v Praze, nyní poskytuji služby v Ústí nad Labem. Při své práci využívám zejména gestalt terapeutický přístup, doplňkově také hypnoterapii. 

Má terapeutická práce je průběžně supervidována zkušeným supervizorem gestalt terapeutického směru. 

Od roku 2007 pracuji jako klinická psycholožka v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, na oddělení  rehabilitace. Základem mé práce na tomto pracovišti je neuropsychologická diagnostika, kognitivní rehabilitace, psychoterapie a krizová intervence

Mám jak diagnostické, tak terapeutické zkušenosti zejména s pacienty po různých poškozeních mozku (úrazy, mozkové příhody, degenerativní onemocnění, nádory), pacienty s psychosomatickými obtížemi a v podpůrně-terapeutické práci  s pacienty se závažnými somatickými onemocněními.

Do roku 2007 jsem čtyři roky pracovala jako konzultantka a posléze vedoucí Linky psychopomoci České asociace pro psychické zdraví, která dnes již, bohužel, neexistuje.  

Vzdělání

Atestační zkouška z klinické psychologie (11/2014)

Jednooborová psychologie, FF UK, klinická specializace (2001-2007)

University of Glamorgan, Wales, UK - studijní stáž (2005)

Sociální práce, VOŠ sociálně-právní, Jahodová, Praha (1998-2001)

Kurzy a výcviky - výběr

Kurz terapie partnerského vztahu - Mgr. Jan Knop, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku (2015-2016)

Systematický psychoterapeutický výcvik v gestalt modalitě - IVGT, Praha (prezenční část 2008-2013, probíhající supervizní část)

Hypnóza I. - PL Kroměříž, prof. Stanislav Kratochvíl (2011)

Kurz v Rorschachově metodě - Brno, PhDr. Anton Polák, PhDr. Igor Obuch (2009-2011)

Rehabilitace kognitivních funkcí po poranění mozku - o.s. Cerebrum (2010)

Poranění mozku, následky, diagnostika a rehabilitace - o.s. Cerebrum (2010)

Focusing I., II. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, PhDr. Jan Benda, PhDr. Ing. Karel Hájek (2009, 2010)

Telefonická krizová intervence - Remedium Praha (2004-2005)