Erika Soukupová - Dušánková

Psycholožka, nar.1980

Od roku 2007 pracuji jako klinická psycholožka v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, na oddělení rehabilitace. Základem mé práce na tomto pracovišti je neuropsychologická diagnostika, kognitivní rehabilitace, psychoterapie a krizová intervence

Mám jak diagnostické, tak terapeutické zkušenosti zejména s pacienty po různých poškozeních mozku (úrazy, mozkové příhody, degenerativní onemocnění, nádory), pacienty s psychosomatickými obtížemi a v podpůrně-terapeutické práci  s pacienty se závažnými somatickými onemocněními.

Do roku 2007 jsem čtyři roky pracovala jako konzultantka a posléze vedoucí Linky psychopomoci České asociace pro psychické zdraví, která dnes již, bohužel, neexistuje.  

Vzdělání

Atestační zkouška z klinické psychologie (11/2014)

Jednooborová psychologie, FF UK, klinická specializace (2001-2007)

University of Glamorgan, Wales, UK - studijní stáž (2005)

Sociální práce, VOŠ sociálně-právní, Jahodová, Praha (1998-2001)

Kurzy a výcviky - výběr

Kurz terapie partnerského vztahu - Mgr. Jan Knop, Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku (2015-2016)

Systematický psychoterapeutický výcvik v gestalt modalitě - IVGT, Praha (prezenční část 2008-2013, probíhající supervizní část)

Hypnóza I. - PL Kroměříž, prof. Stanislav Kratochvíl (2011)

Kurz v Rorschachově metodě - Brno, PhDr. Anton Polák, PhDr. Igor Obuch (2009-2011)

Rehabilitace kognitivních funkcí po poranění mozku - o.s. Cerebrum (2010)

Poranění mozku, následky, diagnostika a rehabilitace - o.s. Cerebrum (2010)

Focusing I., II. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, PhDr. Jan Benda, PhDr. Ing. Karel Hájek (2009, 2010)

Telefonická krizová intervence - Remedium Praha (2004-2005)