Screeningová vyšetření a poradenství ohledně poznávacích funkcí

Orientační vyšetření u lidí s počínajícími obtížemi s pozorností, pamětí, orientací, zrakově-prostorovými schopnostmi. Poradenství, kam je možné se dále obrátit a jak danou situaci řešit.